Bắc Giang: Đưa hai cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030
Cập nhật: 08:44 | 23/05/2023

 

 

(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 (xóa bỏ) đối với CCN Cầu Gồ, huyện Yên Thế và CCN Trại Ba, huyện Lục Ngạn được thành lập tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bắc Giang, cụm công nghiệp Cầu Gồ, Trại Ba, quy hoạch, phát triển, cụm công nghiệp

Bản đồ khu vực tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân do CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được thành lập tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh đã được ra khỏi quy hoạch phát triển các CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Thế, UBND huyện Lục Ngạn, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đối với CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, tham mưu giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất thuộc CCN Cầu Gồ, CCN Trại Ba.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các nội dung liên quan đến các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

UBND huyện Yên Thế, UBND huyện Lục Ngạn có trách nhiệm rà soát, tham mưu điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và giải quyết các nội dung khác có liên quan bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện đối với CCN Cầu Gồ, CCN Trại Ba được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, CCN Cầu Gồ và CCN Trại Ba thành lập tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh được ra khỏi quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và xóa bỏ theo quy định.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).
 
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Gồ đến năm 2035
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).
 
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế năm 2023
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Thế.
 
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế.
 
TS
Bắc Giang, cụm công nghiệp Cầu Gồ, Trại Ba, quy hoạch, phát triển, cụm công nghiệp
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất