Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc thông báo
Cập nhật: 09:20 | 09/05/2023

 

 

 

Kính gửi:

- Quý Khách hàng.

- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo Hiểm PVI Kinh Bắc đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2022 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên) với số seri cụ thể như sau:

1. Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2022: 429 liên

40191,192,193,194,195,40276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,40300,40306,307,308,309,310,40316,317,318,319,320,36776,777,778,779,780,37306,307,308,309,310,41546,547,548,549,550,41556,41918,41946,947,948,949,950,44496,497,498,499,4500,45120,45122,45119,45131,132,133,134,135,45235,49876,877,878,879,880,53451.452,453,454,455,43798,550956,957,958,959,960,612940,39700,37844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,37967,967,40701,702,703,704,705,40711,712,713,714,715,40751,52606,607,608,609,610,52616,617,618,619,620,52693,45721,722,723,724,725,52776,777,778,779,780,36101,102,103,104,105,35536,45619,45836,47474,55295,55815,552663,552936,937,938,939,340,35001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,013,014,015,016,017,018,019,021,022,023,024,025,046,047,048,35071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,46052,53816,817,818,819,820,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,869,870,53907,908,909,910,616411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,623996,997,998,999,624000,624401,402,403,404,405,624669,57801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,57921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,58106,107,108,109,110,58151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,51738,52161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,52200,52223,56187,56380,554111,112,113,114,115,5544020,554521,522,523,524,525,554600,554810,554896,34027,34048,34062,34112,34419,34418,34425,34431,34437,34619,34626,34625,38201,38235,38233,38234,38421,422,423,424,425,426,428,38431,432,433,434,435,42269,42270,42276,277,280,279,42301,302,303,304,42574,42586,42605,42856,857,747,859,860,861,862,863,864,865,42982,43083,43256,43258,259,260,43604,43615,43619,43649,43700.615576,577,578,579,580.

2. Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe ô tô năm 2022: 03 liên: 33975, 237487, 237488

3. Giấy chứng nhận Bảo hiểm Hộ sử dụng điện năm 2022: 4 liên: 7190, 103390, 119792, 121693

Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc xin thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm năm 2022 có số seri trên không còn giá trị sử dụng với mọi mục đích kể từ ngày 01/01/2023. Bảo hiểm PVI Kinh Bắc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc theo địa chỉ Tầng 5, tòa nhà Viettel Bắc Ninh, phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.- ĐT: 02222.221.166 hoặc 0974171638

Trân trọng thông báo.

Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc, thông báo, Giấy chứng nhận, Bảo hiểm xe Ô Tô, Bảo hiểm Hộ sử dụng điện
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất