TP Bắc Giang: Quan tâm sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên
Cập nhật: 19:41 | 24/05/2023

 

 

(BGĐT) - Với việc rà soát, giáo dục, giúp đỡ đảng viên tiến bộ đồng thời tăng cường sàng lọc, đưa trường hợp không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, cấp ủy các cấp ở TP Bắc Giang từng bước nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Đảng bộ TP Bắc Giang hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng; 315 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc với 9.832 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư Đảng về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên để thống nhất nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương này. 

Bắc Giang, Quan tâm, sàng lọc, nâng cao, chất lượng, đảng viên

Chi bộ Trường Tiểu học Đông Thành, Đảng bộ phường Xương Giang tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Việc thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ TP đã nghiêm túc rà soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch. Đối tượng được đưa vào diện sàng lọc là đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hoặc qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời là những đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước từ cảnh cáo trở lên nhưng chưa đến mức khai trừ; thiếu gương mẫu, uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và tổ chức đảng nơi sinh hoạt.

Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ TP đã rà soát đối với 45 đảng viên. Kết quả có 14 đảng viên được công nhận tiến bộ; 10 đảng viên cần được tiếp tục giáo dục, giúp đỡ; kiên quyết đưa 21 trường hợp không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, trong đó khai trừ 4 trường hợp, xóa tên 17 trường hợp. 

Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phần lớn là do vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ, đã được chi bộ tuyên truyền, giáo dục nhưng sau 12 tháng không tiến bộ; không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Các trường hợp trên đều được xem xét, xử lý kỷ luật đúng quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm nghiêm minh, khách quan. 

Đơn cử như Đảng ủy các phường, xã: Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Tân Tiến khai trừ khỏi Đảng một số đảng viên vi phạm pháp luật. Đồng thời đảng bộ các phường, xã: Hoàng Văn Thụ, Song Khê, Dĩnh Trì, Đồng Sơn... xóa tên nhiều đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, tự ý bỏ sinh hoạt Đảng. Hình thức xử lý nghiêm khắc này đã có tác dụng răn đe, giáo dục tích cực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Bên cạnh đó những nơi làm tốt, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng quy định, hướng dẫn; có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Công tác quản lý, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên có thời điểm chưa sâu sát, chưa kịp thời; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm các quy định Điều lệ Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng… dẫn đến phải xóa tên, đưa ra khỏi Đảng. Một số đảng viên trẻ chưa mạnh dạn, thiếu tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và địa phương; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

Để nâng cao chất lượng đảng viên, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư Đảng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc rà soát, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Thường xuyên nắm chắc tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, các mối quan hệ xã hội và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện phù hợp; kịp thời phát hiện và uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. 

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc chuyển sinh hoạt Đảng, khi chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên, cấp ủy cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến. Phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng để có biện pháp xử lý.

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm bảo đảm nghiêm túc, thực chất, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không ngừng củng cố, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ chi bộ. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt; phê bình, nhắc nhở, theo dõi, giáo dục, giúp đỡ đối với những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ để giúp họ tiến bộ. Đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm tư cách, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí phấn đấu.

Đỗ Văn Hoan - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Giang

Tạo nguồn đảng viên nữ từ phong trào thi đua
(BGĐT) - Phát triển đảng viên nữ nông thôn, khu phố nhằm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ở khu dân cư luôn được cấp ủy địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp quan tâm. Qua đó tạo cơ hội cho phụ nữ phấn đấu, khẳng định vai trò trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.
 
Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm
Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
 
Kết nạp đảng viên mới ở Bắc Giang: Kịp thời rà soát, tạo nguồn từ cơ sở
(BGĐT)- Trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XIII) về "tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" đã yêu cầu tỷ lệ phát triển đảng viên mới ở các tổ chức đảng phải đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên.
 
Bắc Giang: Khắc phục hạn chế, nâng chất lượng đảng viên mới
(BGĐT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nâng lên, qua đó góp phần bổ sung lực lượng cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tuy nhiên trên thực tế còn những vấn đề đặt ra cần được quan tâm tháo gỡ.
 
Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân
(BGĐT) - Sáng 21/3, Huyện uỷ Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện uỷ với các bí thư chi bộ trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Huyện uỷ; Đỗ Văn Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.
 
Bắc Giang, Quan tâm, sàng lọc, nâng cao, chất lượng, đảng viên
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất