Chính phủ ban hành Nghị quyết về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
Cập nhật: 14:02 | 07/05/2023

 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Chính phủ, ban hành ,Nghị quyết , ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Ảnh minh họa.

Nghị quyết nêu rõ: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho UBND cấp huyện: Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND cấp huyện được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Nghị quyết cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định trên; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (6/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Lịch nghỉ hè 2023 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành phố
Học sinh cả nước sẽ hoàn thành chương trình học kỳ II vào sau ngày 20/5. Tùy từng địa phương học sinh sẽ nghỉ hè sau khoảng thời gian này.
 
Chính phủ đồng ý giãn chu kỳ đăng kiểm
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với ý kiến giãn chu kỳ kiểm định và đề nghị Bộ GTVT xây dựng ứng dụng (app) hoặc tích hợp vào cổng dịch vụ công của Bộ GTVT. Như vậy, chủ sở hữu xe đủ tiêu chuẩn giãn chu kỳ kiểm định.
 
Sẽ trình Chính phủ Nghị định tăng lương cơ sở trong tháng 5
Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở hiện đã được Bộ Tư pháp thẩm định xong, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 5 để thực hiện theo đúng tiến độ tăng lương ngay từ ngày 1/7 tới đây...
 

Theo TTXVN

Chính phủ, ban hành ,Nghị quyết , ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất